Oznamy

2% Ďakujeme

Ako nás môžete podporiť

Naše aktivity môžete podporiť aj darovaním 2% (alebo firmy 3%) z Vašich daní v prospech Športového klubu GrandSport. ŠK GrandSport sa spolupodiela na fungovaní tenisovych tréningov, organizovaní letných denných táborov TennisFun a interných turnajov pre Vaše deti.

Ďakujeme všetkým ktorí sa tak rozhodnete


Podmienky uplatnenia zvýhodnenej ceny:

Ak sa rozhodnete darovať 2% z podielu Vašej dane ŠK GrandSport o.z. polovicu darovanej sumy Vám odrátame z ceny tréningového programu alebo tábora. Na darovacom formulári je potrebné zaznačiť políčko - "súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt) mnou určenému príjímateľovi podielu zaplatenej dane" pre možnosť spárovania poukázanej sumy.


 

Údaje potrebené k poukázaniu 2%:

Názov:   Športový klub GrandSport
Právna forma:     Občianske združenie
IČO/SID:      421 845 09
Sídlo:      Kadnárova 107, 831 06 Bratislava


ŠK Grandsport aktuálna registárácia na notárskej komore

  
wilson
grand-sport