Oznamy

Tínedžeri a budúci tréneri pozor!Ak máte 15 a viac rokov môžete sa stať súčasťou prázdninového TennisFun tímu. Po výbornej skúsenosti z rokov 2019 a 2020 pokračujeme a ponúkame jedinečnú možnosť zapojiť sa do Trénerskej akadémie. Vyskúšaj si tábor z druhej strany, získaj cenné skúsenosti a pod odborným vedením sa staň asistentom trénera na dennom športovom tábore.
Aktuálne info: Aj v roku 2021 sa zapojili další mladí športovci do Trénerskej akadémie, vytvoril sa kvalitný tím. V roku 2022 nebudeme otvárať nové miesta, pretože chceme dať širší priestor absolventom akadémie pre upevnenie a zdokonalenie si svojich zručností.


Prečo trénerská akadémia pre tínedžerov a budúcich trénerov?

Mylíme si, že mnohí mladí ľudia sú často ukrátení o príležitosť dostať sa do reálnej praxe, možnosť vyskúšať a rozvíjať svoje schopnosti pod vedením skusených trénerov.  Pritom mnohí mladí ľudia sú schopní a cieľavedomí. Chcú tráviť čas zmysluplne, inšpirovať sa a zbierať skúsenosti. Aj preto radi odovzdáme naše bohaté tréneské know how a nadšenie pracovať s deťmi mladým ľudom.

 

V TennisFun akadémii sa naučíš:

 

 

Pre koho je táto ponuka určená

 
 

Je to brigáda?

Táto ponuka nie je brigáda. Prístup trénerov k asistentom je edukatívny a jeho cieľom je priblížiť im prácu trénera v takom rozsahu akom sú asistenti túto úlohu schopní zvládnuť.


 

Ďalšie informácieWorkshop pre asistentov
12. júna 2021 v NTC od 9.00 - 12.00, sa bude konať školenie/workshop kde získajú úchádzači základné teoretické a praktické inštrukcie, ktoré im poslúžia ako kvalitný základ pre týždennú prax na tábore. Cena školenia je ....,-euro.


Prihlásiť na prax sa môžete po absolvovaní Workshopu, prostredníctvom prihlasovacieho formulára na tábor, do poznámky uveďte asistent trénera, vyberte si týždeň, ktorý Vám vyhovuje.

TennisFun si vyhradzuje právo výberu a zváženia vhodnosti úchádzača napr. v prípade vyššieho počtu záujemcov, resp. z organizačných dôvodov, resp. z dôvodou ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a hladký priebeh tábora.
 
wilson
grand-sport