Tenisový blog

Nácvik podania

 

Podaniu sa venuje málo pozornosti

Často sa stáva, že sa podaniu venuje pár minút na konci tréningu. Alebo,  že hráč odservuje v rýchlosti celý kôš, jednu loptičku za druhou, len aby to mal za sebou. Podľa mňa je to nedostatočné vzhľadom na to, ako je v samotnej hre dôležité. Povedané s trochou nadsádzky podanie je polovica zápasu.

Preto zaraďujem tento úder na začiatku tréningu z viacerých dôvodov:

- hráč nie je spotený po skoro hodine tréningu (nezostane zrazu stáť v mokrom tričku, zvlášť keď sa hrá napr.vonku a mohlo by ho prefúknuť)
- môže ho počas tréningu používať, je rozvičené,  a tréning sa potom viac podobá samotnej hre


Pri tréningu podania  zaraďujem  rôzne cvičenia aby som deti vtiahla do uvedomenia, precítenia úderu, aby im záležalo kam loptička dopadne, aby si uvedomili, že si bez neho nezahrajú..
 

Príklad 3 cvičení:

 

1. Bodovanie podania

Hráč podáva, má 5 pokusov (1 pokus = prvé resp. druhé podanie
1 pokus = 1 bod), Na konci sa určí bilancia, napr. 2dobré 3zlé a motiváciou je dostať sa niekoľokrát k výsledku 5dobrých:0chýb

 
 

2. Podanie so vzďalovaním

Od siete až po základnú čiaru sa umiestni cca 10 loptičiek. Hráč postupne podáva z toho miesta, kde si lopričku zodvihne od siete aź po základnú čiaru, do pola podania. Natrénuje si cit a získava kontrolu nad úderom. 

3. Podanie z rôznych miest na kurte

Hádžem hráčovi loptičku, na mieste kde ju chytí,odtial podáva do určeného pola podania. Raz je to 2metre za základnou čiarou, raz meter od siete a pod. Prípadne môže odservovat porozhadzované loptičky po kurte..


Príbeh z tréningu:

Tento týždeň som zaradila prvýkrát podanie zhora na tréningu so 6 a čerstvo 7 ročným chlapcom. Podanie patrí medzi koordinačne náročné údery a nie každé dieťa ho v tomto veku dokáže zahrať. Najťažšie je vyhodiť si správne loptičku, keď to dokážu už je to hračka. Podanie sa im tak zapáčilo, že keď hrali medzi sebou výmeny,( vždy doteraz začínali podaním zdola), tento tréning sami úlne prirodzene, bez toho aby som im to povedala, začínali hru podaním zhora. Už je jasné že tento úder bude mať na ďalších tréningoch svoje miesto :)
Autor: Ingrid

 
 
wilson
grand-sport