Tenisový blog

Rodič na kurte


Rodič na kurte

Na tenis prihlasujú deti rodičia ktorí boli sami tenisovými hráčmi, príp. sa venovali inému športu, alebo nikdy nešportovali ale chcú pohyb dopriať svojim deťom. Každý šport má svoje špecifiká , svoju vlastnú kultúru. Preto by sme chceli priblížiť ako ,,to chodí“ na tenise, aby sa rodič ľahšie zorientoval, čím viac informácií, tým je všetko zrozumiteľnejšie.  



Mal by byť rodič počas tréningu na kurte?

 


Rodič a zbieranie loptičiek


Precházdanie cez kurt iným hráčom



Základom je dôvera:



Samostatnosť vedie k sebavedomiu:



Tréningy v nafukovacích halách:



Antuka a pevný povrch:

wilson
grand-sport