Tenisový blog

Spestriť, zabaviť a naučiť

Megabalón na tenisovom tréningu

 Zaujať je 50% úspechu

Na tréningoch v TennisFun zaraďujeme aj menej tradičné pomôcky a postupy, ktorých cieľom je zaujať, zabaviť ale zároveň naučiť. Megabalón je veľmi oblúbený a dá sa využiť aj ako tenisová pomôcka. 150cm balón letí pomaly a umožňuje tak pochopiť niektoré biomechanické zákony, ktoré platia aj pri tenise.
 
Už len samotné odbíjanie balóna vo dvojici cez sieť preverí. Je dôležité aby hráči nedostali balón za seba, pretože potom sa im ho už nepodarí prehodiť (tak ako v tenise, keď hráč odohrá loptičku za sebou/za telom, stráca nad ňou kontrolu, už ho "neposlúcha" a loptička skončí veľakrát mimo kurt).

Keď chcú deti balón prehodiť musia sa do neho oprieť (tak ako v tenise treba ísť do úderu, oprieť sa do loptičky)

Keď balón odbijú, musia sa vrátiť do základnej zóny odkiaľ majú výhodnú pozíciu stihnúť zahrať ďalší balón v pohode (v tenise, keď zostane hráč na mieste kde úder odohral a nevykrýva pole, už ďalší úder nemusí stihnúť).

Zaradenie megabalóna na tenisovom tréningu nie je iba sranda a spestrenie hodiny, pri správnom zvolených inštrukciách môže skúsenosť z tejto hry pomôcť aj v tenise.

Galéria

wilson
grand-sport